مرکز تماس

در مورد نرم افزار مرکز تماس که در سیستم سازان گویش(گویش سیستم) عرضه میگردد. مرکز تماس مکانی است که تماس های تلفنی مشتریان و سایر تماس ها در آن پاسخ […]

Advertisements
Read Article →

مرکز ارتباطی الستیکس

امروزه در سیستمهای مدرن و پیشرفته تلفن سانترال امکانات گسترده ارتباطی را به صورت یکپارچه در اختیار خواهید داشت. مرکز ارتباطی الستیکس امور ارتباطی مانند مرکز تلفن، فکس، پست الکترونیک […]

Advertisements
Read Article →