مرکز تماس

در مورد نرم افزار مرکز تماس که در سیستم سازان گویش(گویش سیستم) عرضه میگردد. مرکز تماس مکانی است که تماس های تلفنی مشتریان و سایر تماس ها در آن پاسخ […]

Advertisements
Read Article →